Dr. SERTAÇ ERTEN

ARUP, Master Plan ve Kentsel Tasarım Takım Lideri

Sertaç Erten, Arup Türkiye ofisinde Kentsel Tasarım ve Planlama Hizmetleri lideri ve yöneticisidir. Aynı zamanda Arup Avrupa bölgesi Planlama ve Kent Politikaları Lideri’dir. Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini ODTÜ’de tamamlayan Erten, yaklaşık 25 yıldır hem akademik hem de profesyonel anlamda kentsel tasarım alanında çalışmaktadır.

Uzun dönemli bir yarışmalar geçmişi olup, bugüne kadar 40’tan fazla kentsel tasarım ve mimari proje yarışmasına katılmış ve 6’sı birincilik olmak üzere toplam 18 yarışmada ödül alan ekiplerde yer almıştır. Türkiye’deki belediyelerle kentsel tasarım alanında danışmanlık, proje hizmetleri yönetimi, akademik işbirlikleri gibi alanlarda çalışma deneyimi vardır.

Kendi mimarlık ve tasarım ofisi olan 8artı’da 13 yıllık yöneticilik ve tasarımcılık tecrübesi üzerine, Arup’ta büyük-ölçekli masterplan ve planlama projelerinde mühendislik tabanlı bütünleşik ve sürdürülebilir çözümler konularında ekip lideri ve yönetici olarak çalışmaya başlamıştır. Kentsel planlama ve kentsel tasarım hizmetlerinin bütünsel ve koordineli olarak sağlanması konusunda uzmandır.

Başlıca uzmanlık alanları şunlardır: Kamusal alanların tasarımı, masterplanlar, sağlıklı sokaklar yaklaşımı, UN-Habitat Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin kentsel tasarım projelerine entegrasyonu, yaya odaklı sürdürülebilir kentsel hareketlilik, GIS-tabanlı kentsel tasarım, dijital planlama, aktif seyahat. Bu alanlarda bilimsel makaleleri de bulunan Sertaç Erten’in 10’un üzerinde bilimsel makalesi bulunmaktadır.

Sertaç Erten, 20 yıldır aktif olarak çeşitli üniversitelerde kentsel tasarım derslerine ve mimarlık stüdyolarına katkı vermektedir. Halen Yıldız Teknik Üniversitesi kadrosunda misafir öğretim görevlisi olarak yer almaktadır.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından fonlanan Küresel Geleceğin Şehirleri Programı’nın (GFCP) Türkiye’de Arup tarafından yürütülen projeleri arasında yer alan Çankaya Sağlıklı Sokaklar Projesi’nin yerel ekip liderliğini yapmış, Ankara Yeşil Şehir Eylem Planı’nın teknik ekip liderlerinden biri olarak görev almıştır.