SERHAT MELİK

TÜBİTAK, Ufuk Avrupa Programı Küme 5: İklim Enerji Mobilite Alanı ve AB Misyonları Ulusal İrtibat Noktası

TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi’nde 2010 yılından bu yana görev yapmakta olan Bilimsel Programlar Başuzmanı Serhat MELİK, Ufuk Avrupa Programı kapsamında Türkiye’yi temsilen; “Küme 5: İklim, Enerji & Mobilite” ve “AB Misyonları” Ulusal İrtibat Noktası görevlerini yürütmektedir. Avrupa Birliği Çerçeve Programları kapsamında; TÜBİTAK’ı temsilen birçok uluslararası Ar-Ge ve İnovasyon Projesinde yer alan Serhat MELİK, “Kentsel erişilebilirlik ve Bağlantısallık (ERA-NET Cofund Urban Accessibility and Connectivity, EN-UAC) ve "Avrupa Kentsel Geçişleri Sürdürülebilir Bir Geleceğe Yönlendirme Ortaklığı (Driving Urban Transitions to a Sustainable Future, DUT)"   projeleri yürütücülüğünü gerçekleştirmektedir. Kooperatif Bağlantılı ve Otonom Mobilite Ortaklığı (Cooperative,Connected,  and Automated Mobility, CCAM), Avrupa Bataryalar Ortaklığı (Batteries European Partnership, BEPA), Sıfır emisyonlu Karayolu Taşımacılığı Ortaklığı (Towards Zero Emission Road Transport, 2Zero), Avrupa Hava Trafik Yönetimi Araştırmaları Ortaklığı (SESAR3), Avrupa Raylı Sistemler Ortaklığı (Europe’s Rail), Avrupa Temiz Havacılık Ortaklığı (Cleav Aviation Partnership) ülke temsilcileri grubundadır.

Serhat Melik, 2007 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu ve aynı bölümde yüksek lisans derecesi aldı. 2010 yılından bu yana Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi'nde Ulaştırma Ulusal İrtibat Noktası olarak çalışmaktadır. Ufuk Avrupa Program Komitesi Toplantılarında Türkiye'yi temsil etmektedir. Program Ulusal Koordinasyon Ofisi faaliyetleri kapsamında; açılan çağrılar hakkında bilgilendirme toplantıları düzenlemekte, Türkiye’den kuruluşlara Ufuk Avrupa Projeleri kapsamında ortak bulma konusunda destek sağlamakta, Türkiye ve Avrupa Araştırma Alanı paydaşlarını bir araya getiren etkinlikler düzenlemektedir.