Prof. Dr. ÖZGE YALÇINER ERCOŞKUN

Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Özge Yalçıner Ercoşkun: İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü mezunudur. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Coğrafi Bilgi Sistemleri üzerine yüksek lisans yapmış, Gazi Üniversitesi’nde Şehir ve Bölge Planlama doktorasını tamamlamıştır. Halen Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde çalışmaktadır. İlgi alanları, sürdürülebilir kent planlama, akıllı kentler, eko-tek kentsel tasarım, dayanıklı kentler ve coğrafi bilgi sistemleridir. Pekçok panel, sergi, konferans vb. organizasyonda görev almış, ekolojik kent planlaması ve coğrafi bilgi sistemleri üzerine ulusal ve uluslararası kongrelere katılmış, araştırma projelerinde çalışmıştır. Sürdürülebilir kentsel tasarım, ekolojik ve akıllı kent planlaması, bilgi teknolojileri üzerine beş kitabı, yüzün üzerinde yayını bulunmaktadır. Sürdürülebilirlik ve kentsel gelişme, sürdürülebilir turizm üzerine ödüller kazanmıştır.