Prof. Dr. NEBİ SÜMER

Sabancı Üniversitesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Nebi Sümer, Sabancı Üniversitesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde çalışmaktadır. İki ana araştırma alanı vardır. Yakın ilişkileri kapsayan birinci araştırma alanı yaşam boyu bağlanma dinamikleri ve ebeveyn davranışlarına, ikincisi alanı ise ulaşım güvenliği ve yol kullanıcı davranışlarına odaklanmaktadır. Nebi Sümer ulusal ve uluslararası projelerin desteği ile ağırlıkla kültürel bakış açısından bağlanma, ebeveyn tutum ve davranışları, riskli sürücü davranışları, acemi sürücülerde tehlike algısı ve sürücü psikoteknik değerlendirme sistemi üzerine araştırmalar yürütmüş, çok sayıda bilimsel makale, kitap bölümü kitaplar yayınlamıştır. Nebi Sümer’in aynı zamanda psikolojik ölçüm, işsizliğin ve iş güvencesizliğinin etkileri ve psikoloji öğretimi konularında araştırmalar yürütmüş ve yayınlar yapmıştır. Doktora derecesini Kansas State Üniversitesi’nden alan ve 2011-2012 yıllarında Fulbright araştırma desteği ile ABD Cornell Üniversitesi’nde bulunan Nebi Sümer, Bilim Akademisi Derneği üyesidir ve İstanbul Politikalar Merkezi’nde kıdemli araştırmacıdır.