Prof. Dr. EBRU V. ÖCALIR

Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi

1993 yılında Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden mezun oldu. 1996 yılında ODTÜ’de Bölge Planlama Yüksek Lisans programını bitirdi. Ebru V.ÖCALIR, 1999’da YÖK bursuyla gittiği Avusturya’da Viyana Teknik Üniversitesi’nde doktorasını Ulaşım Planlaması ve Trafik Mühendisliği Bölümü’nde 2003’te tamamladı. YÖK’ten aldığı bursla Ekim 2010-Aralık 2010 tarihleri arasında Avusturya’da Viyana Teknik Üniversitesi’nde ulaşım ve arazi kullanım ilişkilerinin modellenmesi konularında doktora sonrası çalışmalarına devam etti. Halen Gazi Üniversitesi’nde Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde öğretim üyesidir. Çalışma alanları olan ulaşım ve ulaşım sistemleri planlaması, kentsel planlama, sürdürülebilirlik, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Karar Destek Sistemleri üzerine iki uluslararası, kentiçi ulaşım konusunda bir ulusal kitabı bulunmaktadır.