ERHAN KÖSEOĞLU

FORD OTOSAN, Büyüme ve Akıllı Hareketlilik İş Alanı Lideri

Çalışma hayatına telekomünikasyon sektöründe başlayan Erhan Köseoğlu, Turkcell’de IT operasyonları ve talep yönetimi alanlarında çeşitli liderlik görevlerinde bulunmuştur. Sonrasında Vodafone Türkiye’de Çevik Çözümler organizasyonun oluşturulması ve Vodafone Türkiye Çevik- Mükemmeliyet Merkezinin oluşturulmasının liderliğini üstlenmiştir. Vodafone’da ayrıca CRM ve Dijital çözümler alanlarının liderliğini de yürüten Erhan Köseoğlu, sonrasında PepsiCo Türkiye’de finansal servisler dönüşüm programında liderlik rollerinde bulunmuş ve PepsiCo Avrupa IT çevik dönüşüm programının oluşturulmasında görev almıştır. BSH- Bosch Siemens Ev Aletleri şirketinde Almanya merkez ofiste global ve bölgesel çeviklik dönüşüm programlarına liderlik etmiş, gelişmekte olan pazarların organizasyonel dönüşüm stratejisi ve değişim yönetimi alanlarında rol almıştır.

2020 yılından beri Ford Otosan’da üst düzey liderlik rolleri üstlenen Erhan Köseoğlu, Ford Otosan tüm organizasyonel yapısının ve kültür modelinin yeniden tasarlanması, çevik çalışma modellerinin entegrasyonu, veriye dayalı karar mekanizmalarının işletilmesi ve insan kaynakları süreç ve araçlarının dönüşümüne liderlik etmiştir. Şu anda Ford Otosan Büyüme ve Akıllı Hareketlilik iş alanı liderliği rolünü yürütmekte, kurumsal inovasyon, kurum içi girişimcilik, akıllı hareketlilik ve Ford Otosan Kurumsal girişim sermayesi (CVC) ile yeni teknolojilere, fikirlere ve pazarlara erişim sağlamak için yenilikçi start-up'lara olan yatırım süreçlerine liderlik etmektedir.

Erhan Köseoğlu, Lisans eğitimini Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, yüksek lisans eğitimini ise Mühendislik Yönetimi alanında tamamlamıştır. Koç Üniversitesinde Executive MBA programını tamamlamak üzeredir. Son 10 yıldır iş çevikliği koçluğu, tasarımsal düşünce koçluğu, mentorluk ve Co-Active koç olarak bireysel koçluk üzerine çalışmaktadır.