DR. SİNAN YÖRDEM

Cambridge Consultants Başkan Yardımcısı

Dr. Sinan Yördem, yeni kurulan girişimlere öncülük etme ve kurumsal ölçekte büyüme girişimlerini yönlendirme konusunda yirmi yılı aşkın deneyime sahip bir liderdir. Global ölçekte hem kamu hem de özel iştiraklere fiziksel ürünler ve dijital hizmetler sunma konusunda başarılı bir geçmişe sahip olan Dr. Yördem, akıllı altyapı, mobilite ve gelişmiş malzeme üretimi alanlarında vizyon sahibi bir kişi olarak kendini kanıtlamıştır.

Kariyeri boyunca Dr. Yördem, şebeke modernizasyonu, elektrifikasyon, otonomi ve ulaşımda bağlanabilirlik gibi alanlarda uzmanlaşarak sektörde güvenilir bir danışman ve bir fikir lideri olarak tanınmaktadır.

Dr. Yördem'in uzmanlığının önemli bir yönü, köklü organizasyonlarda yeni teknolojilerin benimsenmesi ve teknoloji dönüşümün katalizörü olma rolünde yatmaktadır. Stratejik vizyon ve teknoloji geliştirmedeki uzmanlığı sayesinde geleneksel işletmelerin dijital çağa uygun daha dinamik organizasyonlara dönüşmesini sağlamaktadır. Dr. Yördem'in ortaklıklara yönelik işbirlikçi yaklaşımı, büyüme için yeni yollar yaratmada, ve bağlantılı ürün ve sistemler sunmak için sektör lideri modeller oluşturmada etkili olmuştur.