Dr. HASAN GÖRGÜLÜ

Konya Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Daire Başkanı

Dr. Hasan GÖRGÜLÜ, 1974 yılında Konya’da doğdu. 1998 yılında Selçuk Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.

İki yıl saha mühendisi olarak çalıştıktan sonra 2001 yılında Selçuklu Belediyesinde kontrol mühendis olarak göreve başladı. 2012 -2019 yılları arasında Selçuklu ve Meram Belediyesinde sırasıyla Müdürlük ve Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. Kamudaki iş hayatı ile birlikte akademik ve bilimsel çalışmaları da aynı anda yürüterek, 2012 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi Programı, “Lojistik Köyler ve Konya Uygulaması” adlı tez çalışması ile yüksek lisans eğitimini tamamlayarak Yüksek Mühendis unvanı aldı.

2021 yılında ise KTO Karatay Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı’nda “Kapalı Döngü Tedarik Zincirinde Sürdürülebilir Lojistik ve Yer Seçimi İçin Bir Karma Tamsayılı Programlama Modeli Önerisi” adlı tez çalışması ile de doktora eğitimini tamamlayarak Doktor Mühendis unvanı aldı.

Çeşitli STK’larda yönetim kurulu üyelikleri bulunmakta olup, 2019 yılından beri Konya Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Dairesi Başkanlığı görevini yürütmektedir. Farklı disiplinlerle birçok çalışma yürütmüş olup, yaşanabilir kentsel alanlara geçişi hızlandırmak için hareketliliğe yönelik yenilikçi yaklaşımlarla ilgili konulara odaklanmaktır. Ayrıca sürdürülebilir ulaşım, inovasyon, iklim dostu ve akıllı mobilite alanlarında yerel, ulusal ve uluslarası birçok projenin yürütülmesinde önemli rol oynamaktadır.