AYSEL KANDEMİR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Haberleşme Genel Müdürü

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden 1993 yılında mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Bilişim Hukuku alanında yüksek lisansını tamamladı. İngiltere’de Cable and Wireless College ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Colorado Üniversitesi’nde yüksek lisans programında haberleşme alanında eğitim aldı. 2004 yılında Global Resources, ABD MBA Powerpack-Yöneticiler için Kısa Süreli MBA programını tamamladı.

Çalışma hayatına 1993 yılında PTT Genel Müdürlüğü’nde başladı. 1994-2000 yılları arasında Türk Telekomünikasyon A.Ş’de Kablo Sistemleri Grup Başmühendisliği’nde mühendis ve başmühendis olarak büyük ölçekli uluslararası denizaltı fiber optik projelerinde, yönetim ve teknik komitelerinde görev aldı.

2000 yılında, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu-BTK (eski adıyla Telekomünikasyon Kurumu)’nun kuruluş aşamasında ve ilk düzenleme çalışmalarında yer aldı. 2000-2014 yılları arasında BTK’da Numaralandırma Koordinatörü ve Uluslararası Kuruluşlar Koordinatörü olarak görev yaptı. Numaralandırma ve Numara taşınabilirliği konusunda uzmanlık tezi hazırladı ve Türkiye’de ilk numara taşınabilirliği uygulama çalışmasını koordine edip, gerçekleşmesini sağladı. Türkiye’de mobil numara taşınabilirlik düzenlemesi ve uygulaması Avrupa’da en iyi örnekler arasında yer aldı.  OECD Düzenleyici Reform çalışmalarına katılarak, Başbakanlık tarafından teşekkür ile ödüllendirildi.

Elektronik haberleşme sektöründe yetkilendirme, numaralandırma, numara taşınabilirliği, imtiyaz sözleşmeleri ve tüketici hakları konularında çok sayıda düzenleme ve denetim çalışmalarında çeşitli kademelerde görev aldı.

Ülkemizin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlar bünyesinde çok sayıda konferans ve toplantılarda heyet başkanı, başkan yardımcısı ve panelist olarak ülkemizi temsil etti. “Bilgi Toplumu ve Medya” faslında Brüksel’de Avrupa Birliği aday ülke müzakereleri ve komite çalışmalarında görev aldı. 2010-2014 yılları arasında Cenevre merkezli Birleşmiş Milletler Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (BM ITU) Telekomünikasyon Kalkınma Sektörü’nde raportör olarak görev yaptı. 2016’da Tunus’ta düzenlenen BM ITU Dünya Telekomünikasyon Standardizasyon Genel Kurulu’nda 2 no.lu Çalışma Grubu’na Başkan Yardımcısı olarak seçilerek Cenevre’de çalışmalara katıldı. Bunun yanı sıra ülkemizde düzenlenen büyük ölçekli bir çok uluslararası konferansların organizasyon komitelerine liderlik etti.

2015 yılında BTK Tüketici Hakları Dairesi Başkanı olarak atandı. 2016 yılında bağlı olan merkez birimleri ile birlikte tüm bölgelerden sorumlu BTK Kurum Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

1 Ağustos 2017’de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı olarak atandı. Kadının Güçlenmesi Strateji ve Eylem Planı hazırlıklarına liderlik etti. Kız çocuklarının bilgi ve iletişim alanlarında eğitim almalarına yönelik projeleri hayata geçirdi.

Ağustos 2018-Kasım 2023 tarihleri arasında BTK’da Kurum Başkan Yardımcısı olarak görevine devam etti. 10 Kasım 2023 tarihinden itibaren ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürü olarak görevini sürdürmektedir.

İyi derecede İngilizce, orta seviyede Fransızca bilmektedir.

Evli ve iki kız çocuk annesidir.