Serhat MELİK

Serhat MELİK
Tubitak

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden 2007 yılında mezun oldu ve aynı bölümde yüksek lisans eğitimini tamamladı. TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı AB Çerçeve Programları Müdürlüğü’ndeki çalışmalarına 2010 yılında başladı. Bu süre zarfında AB 7. Çerçeve Programı Ulaşım Alanı Ulusal İrtibat Noktası, Ufuk2020 Programı Akıllı, Temiz ve Entegre Ulaşım Alanı Ulusal İrtibat Noktası ve Program Komite Uzmanı, Clean Sky 2 Ortak Girişimi Ülke Temsilcisi görevlerini üstlendi ve AB Çerçeve Programı kapsamına desteklenen Star-Net Transport, ETNA, TRANSNEW, BOOST ve ERA-NET Cofund Accessibility and Urban Mobility projelerinde Türkiye adına yürütücü olarak yer aldı. Bilimsel Programlar Uzmanı ve Ufuk2020 Programı Akılı, Temiz ve Entegre Ulaşım Alanı Ulusal İrtibat Noktası olarak TÜBİTAK’taki çalışmalarına devam etmektedir.